Kontakt

v prípade našej zaneprázdnenosti vám vždy zavoláme späť
pondelok – sobota
rezervujte si termín
parkovanie zdarma

Spoločnosť SYLVIA s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 1634/74, Bojnice 972 01, IČO: 36 343 153, DIČ: 20 219 68 091, IČ DPH: SK 20 219 68 091 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 15523/R.